Nejčastější dotazy

1. ODPOJENÍ PRODUKTŮ OD ELEKTŘINY V PRŮBĚHU AKTUALIZACE

POZOR, neodpojujte své zařízení od elektřiny, pokud probíhá aktualizace. Pokud se tak stane, aktualizace se nedokončí a produkt nebude správně reagovat, popř. nebude reagovat vůbec. V tomto případě je třeba resetovat produkt, odstranit jej z aplikace a poté znovu napárovat.

 • V případě, že produkt nebude možné z aplikace odstranit, je třeba aplikaci smazat a znovu nainstalovat.
 • Pokud využíváte iOS, je možné se pokusit odstranit produkt přímo v HomeKitu, jeho odstranění se propíše do VOCOlinc aplikace.
 • Pokud na reset produkt nereaguje je třeba jej odpojit z elektřiny, chvíli ponechat bez proudu a poté znovu zapnout a pokusit se o reset.
 • Tento postup je třeba provádět tak dlouho dokud se nepodaří produkt resetovat.
 • Pokud se Vám reset produktu úspěšně nepodaří, kontaktujte nás na podpora@vocolinc.cz nebo na čísle 730157737.  

2. JAK SPRÁVNĚ RESETOVAT JEDNOTLIVÉ PRODUKTY

 • FlowerBud - stiskněte a po dobu 10 s podržte současně obě tlačítka na FlowerBudu. FlowerBud následně zabliká což indikuje reset produktu.
 • PM5 - stiskněte a po dobu 10 s podržte postranní tlačítko na PM5. Ikonka znázorňující wifi připojení modře zabliká což indikuje reset produktu.
 • L1/L2/L3 - připojte žárovku do elektřiny a následně 3x za sebou žárovku vypněte a zapněte. Žárovka poté třikrát zabliká což indikuje reset produktu.
 • VP2 - stiskněte a po dobu 10 s podržte hlavní tlačítko pod nápisem VOCOlinc. LED indikátor vedle tlačítka následně začne blikat což indikuje reset produktu.
 • LS1/LS2 - stiskněte a po dobu 10 s podržte hlavní tlačítko na kulaté ovládací jednotce. LED pásek několikrát zabliká což indikuje reset produktu.

3. DŮVODY NEÚSPĚŠNÉ AKTUALIZACE

 • Produkt není připojen k VOCOlinc Cloudu. Připojite produkt a aplikaci ke Cloudu. 
 • Produkt je příliš daleko od routeru a signál Wi-Fi není dostatečný. Umístěte produkt blíže routeru.
 • Na Wi-Fi je připojeno příliš mnoho zařízení a produkt má tak slabý signál. Odpojte nepotřebná zařízení a aktualizaci opakujte.
 • Aktualizace nelze dokončit. Restartujte router a aktualizaci opakujte. 
 • Pokud problém přetrvává, je třeba odebrat zařízení z aplikace, resetovat ho a znovu nainstalovat. Případně vymazat a znovu naistalovat celou aplikaci. Při každém párování je třeba produkt pro jistotu resetovat.

4. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PÁROVÁNÍ

 • Produkt není správně resetován a aplikace jej při párování nemůže najít.
 • Váš Wi-Fi router má povolenou 2,4 GHz i 5 GHz současně. Je třeba na routeru 5 GHz síť zakázat.
 • Produkt je příliš daleko od Wi-Fi routeru.
 • K Wi-Fi síti je připojeno příliš mnoho zařízení a signál je slabý, což způsobuje problém s přidáním zařízení do HomeKitu na iOS zařízeních.
 • Produkt není připojen do elektřiny.
 • Na iOS zařízení není nainstalovaná aplikace Domácnost. Aplikace VOCOlinc tedy nepracuje správně a přidání produktů není možné.
 • Aplikace Domácnost nemá přístup k alikaci VOCOlinc.
 • Mobilní telefon nebo tablet není připojen k Wi-Fi. 
 • Na zařízeních iOS se může stát, že první pokus o spárování se pro jednu z výše uvedených situací nepodaří. Následně je možné, že zařízení (mobil, tablet) se bude místo domácí Wi-Fi sítě připojovat na uzavřeno síť VOCOlinc produktu a aplikace bude hlásit, že nemá připojení k internetu. Je tedy třeba VOCOlinc síť produktu manuálně v nastavení ignorovat a připojit se opět k domácí Wifi síti. Následně zopakovat celý proces párování.

5. DIFUZÉR FLOWERBUD SE SAMOVOLNĚ VYPÍNÁ

Pokud FlowerBud zapípá a vypne se, čidlo indikuje nedostatek vody v nádržce. Pokud je nádržka na vodu plná, postupujte následovně:

 • FlowerBud odeberte z aplikace, následně jej nevypínejte, ale rovnou vytáhněte konektor přívodu energie. 
 • Dále FlowerBud opět zapojte do sítě, proveďte reset a znovu napárujte.
 • Pokud i poté FlowerBud zapípá a vypne tvorbu mlhy, je třeba jej odinstalovat z aplikace, odpojit od elektřiny, vodu vylít a FlowerBud nechat pořádně vyschnout. 
 • Poté FlowerBud připojte k elektřině, dolijte vodu, resetujte a znovu spárujte.
 • Pokud problém i nadále přetrvává, kontaktujte nás prosím na podpora@vocolinc.cz nebo na čísle 730157737.

Pokud se FlowerBud samovolně vypne i bez zvukového signálu:

 • FowerBud odeberte z aplikace, následně jej nevypínejte, ale rovnou vytáhněte konektor přívodu energie z FlowerBudu.
 • Dále FlowerBud opět zapojte do sítě, proveďte reset a znovu napárujte.
 • Pokud se FlowerBud i nadále vypíná a používáte pouze čistou vodu, kontaktujte naši technickou podporu.

Nevhodně zvolená vonná esence: 

 • Další důvodem samovolného vypínání může být nevhodně zvolený vonný olej. VOCOlinc výrazně doporučuje používat pouze 100% přírodní esenciální vonné oleje, například od značky Saloos. Oleje, které nejsou 100% přírodního původu mohou zanechat v nádržce tenký film, který se usazuje na povrchu a narušuje tak funkčnost celého zařízení. Pokud používáte nesprávný olej a FlowerBud se samovolený vypíná, odeberte ho z aplikace, odpojte FlowerBud od elektřiny a nádržku důkladně vyčistěte jarovou či mýdlovou vodou od zbytků vonného oleje.
 • Následně nechte nádržku zcela vyschnout, připojte do elektřiny a do nádržky nalijte čistou vodu.
 • FlowerBud napárujte do aplikace a spusťte tvorbu mlhy na nejvyšší stupeň bez jakéhokoliv časového omezení.
 • Pokud FlowerBud pracuje s čistou vodou bez problémů, nepoužívejte znovu původní olej. 
 • Pokud se FlowerBud i po vyčistění nádržky a použití čisté vody samovolně vypne, kontaktujte prosím naši technickou podporu podpora@vocolinc.cz nebo na čísle 730157737.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení