VOCOlinc Smart žárovky

O produktu

VOCOlinc L2 a L3 jsou stmívatelné smart žárovky, které můžete ovládat bezdrátově skrze iOS a Android telefon/tablet. 

Balení obsahuje

 • LED Smart Wi-Fi žárovka
 • Návod k produktu 

Statusy LED světel

Status L2, L3
Zapnutí poprvé, hledání Wi-Fi Bílé světlo na 5% jasu
Párování Bílé světlo na 5% jasu
Zařízení úspěšně přidáno do sítě Bílé světlo na 50% jasu
Zařízení indetifikováno Bílé světlo na 5% jasu, 5x rychlé bliknutí
Aktualizován FirmWare 2x bliknutí

Vlastnosti produktu

 • Ovládáte přes aplikaci VOCOlinc
 • Kompatibilní s Apple HomeKit
 • Kompatibilní s Amazon Alexa
 • Kompatibilní s Google Assistant 

Bezpečnostní varování

 • VAROVÁNÍ: Riziko el. šoku nebo požáru. Zhasněte žárovku a počkejte na její zchládnutí, než ji budete odšrubovávat ze závitu.
 • Pouze pro užití ve vnitřních, suchých prostorách.
 • Neinstalujte žárovku mokrými prsty, nebo ve vlhkém prostředí. 
 • Nepoužívejte spolu s manuálními stmívači. Stmívejte pouze skrze aplikaci. 
 • Vhodný do prostředí mezi 0° a 40°C.
 • Není vhodný jako osvětlení pro nouzový východ.
 • Nerozebírejte na součástky. 
 • Nečistěte pomocí tekutiny. 

Rychlý průvodce

Pro uživatele iOS (Apple iPhone/iPad)

1. Stáhněte (zdarma v Apple App Store) a otevřete aplikaci VOCOlinc.

2. Zapojte (našrubujte) žárovku, ta se rozsvítí na 5% jasu. 

3. Ujistěte se, že váš iPhone či iPad (version 10.3 or later) je připojen k síti 2.4GHz Wi-Fi! 

4. Registrujte se, nebo přihlaste do vašeho VOCOlinc uživatelského účtu (nutné pro připojení k zařízení ke cloudu).

5. Klikněte na "+" v levém rohu aplikace a následujte instrukce v aplikaci pro dokončení nastavení.
Aplikace vás vyzve k naskenování QR kódu, který najdete na zařízení, nebo manuálnímu vypsání kódu.
Vyberte druh zařízení ze seznamu v aplikaci. Každé zařízení má unikátní kód, např. VOCOlinc-XXX-XXXXXX. Ujistěte se, že posledních 6 znaků z identifikačního kódu souhlasí s posledními 6 znaky na vašem zařízení.
Pokud zařízení hlásí "Couldn't add VOCOlinc-XXX-XXXXXX" pokračujte dle prvního bodu FAQ (níže). Nezahazujte váš instalační kód.

6. Žárovku můžete přejmenovat a odkazovat na název při hlasové komunikaci se Siri. Například, pokud pojmenujete své zařízení "L2", můžete dát Siri povel "Turn on L2".

7. Přidejte své zařízení do scény v iOS aplikaci Domácnost a ovládejte všechna zařízení v rámci scény jedním povelem. Například, pokud pojmenujete scénu, která zhasíná všechna zařízení GOOD NIGHT, můžete dát Siri hlasový povel "Hey Siri, good night" pro vypnutí všech vybraných produktů.

Používání zařízení podporujícího HomeKit vyžaduje následující oprávnění:
Settings > iCloud > iCloud Drive > Turn On
Settings > iCloud > Keychain > Turn On
Settings > Privacy > HomeKit > VOCOlinc > Turn On

Pro uživatele Android

Aplikace VOCOlinc pro Android je založená na komunikaci s cloudem, takže vyžaduje aktivní připojení k internetu.

1. Stáhněte zdarma aplikaci VOCOlinc z Google Play Store.

2. Zapojte PM5 zásuvku do elektřiny a uveďte produkt do továrního nastavení podržením resetovacího tlačítka po dobu 5 sekund. Jakmile se připojí k Wi-Fi, začne modře blikat a je připravena k párování.

3. Ujistěte se, že váš Android (verze 4.3 a vyšší) je připojen síti 2.4GHz Wi-Fi. Pokud jste připojeni k síti 5GHz, přepněte svůj telefon či tablet do sítě 2.4GHz Wi-Fi! 

4. Otevřete aplikaci, přihlaste se, nebo zaregistujte do svého účtu VOCOlinc (nutné pro napojení na VOCOlinc cloud).

5. Klikněte na "+" v levém rohu aplikace a následujte instrukce v aplikaci pro dokončení nastavení.

6. Zásuvku můžete přímo přejmenovat a odkazovat na její název při hlasové komunikaci s Alexou/Google assistantem. Například, pokud pojmenujete své zařízení PRINTER, můžete dát Alexe povel "Turn on PRINTER".

7. V případě, že se spárování nepodaří (např. chybou Wi-Fi či aplikace) resetujte zařízení a pokračujte podle kroků 2-6. 

*Doporučujeme mít v průběhu párování vypnutá mobilní data.

Připojení k aplikaci třetích stran

Přihlaste se do svého VOCOlinc účtu před připojení k aplikaci třetí strany. Pro připojení k asistentům Alexa/Google Assistant, následujte tento postup.

Připojení k Amazon Alexa

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Amazon Alexa. Přihlaste se ke svému účtu. 

2. Vytvořte si účet v aplikaci VOCOlinc a přihlaste se do svého účtu. 

.

 3. Přejděte do aplikace VOCOlinc > podržte prst na ikoně zařízení a přejděte k Nastavení (Setting) >> "VOCOlinc Cloud" 

.

4. Přejdete do sekce "User" >> "3rd Party Connection" >> "Amazon Alexa" >> následujte další instrukce pro dokončení nastavení.

.

5. Použijte účet VOCOlinc pro povolení Alexa skill: VOCOlinc 

6. Najděte zařízení ve svém Alexa účtu

.

Pokud změníte název zařízení v aplikaci VOCOlinc, zvolte znovu "Discovering devices" pro obnovu názvu také v aplikaci Alexa. 

Alexa Skills

1. "Alexa, turn on (name)"

2. "Alexa, turn off (name)"

Připojení k Google Assistant

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Google Assistant, přihlaste se po svými Google údaji. 

2. Vytvořte si účet v aplikaci VOCOlinc a přihlaste se do svého účtu.

.

3. Přejděte do aplikace VOCOlinc > podržte prst na ikoně zařízení a přejděte k Nastavení (Setting) >> "VOCOlinc Cloud"

.

Nepřiřazujte zařízením názvy s podobnou výslovností! Např. "Light Bulb One" a "Light Bulb Two". 

4. Přejděte do sekce Used >> Google Assistant >> pokračujte podle nabízených kroků a zvolte "Get Started" pro přechod do Google Assistant App

.

5. Použijte VOCOlinc účet k povolení Google Action. Přejděte do Nastavení (Settings) > Home control > Stiskněte "+"

.

>> Povolte akci (Google Action) přihlášení k VOCOlinc účtu

.

6. Přiřaďte zařízení k místnostem. 

Nastavení časových plánů (Timer, Schedule) u žárovek

Nastavte si zapnutí/vypnutí zásuvky na předem vybraný čas, den či část týdne. Přejděte do aplikace VOCOlinc a podržte prst na vybraném zařízení. Přejděte na Časové plány (v en. verzi jako "Timer", nebo "Schedule") a stisknutím "+" navolíte novou události pro zapnutí/vypnutí zásuvky. 

Zvolte jak se má L3 žárovka chovat po přerušení přívodu energie (např. vypadnutí jističe)

Aplikace VOCOlinc vám v sekci Nastavení dává na výběr dvě možnosti stavu po znovuzapnutí proudu.

 • A) Před vypnutím se uloží jeji dosavadní nastavení a zachová se i po znovuzapnutí
 • B) Po znovuzapnutí se rozsvítí

.

  

Zvolte možnost, která je pro vás pohodlnější.

POZOR, výběrem jedné z této možností se změní způsob resetování žárovky

Postup pro resetování produktu při možnosti A) 

 • Mějte produkt zašrubovaný v závitu s přívodem energie
 • Zapněte vypínačem produkt, po 1 sekundě vypněte. Zopakujte alespoň pětkrát.
 • Po úspěšném resetu světlo samo několikrát zabliká

Postup pro resetování produktu při možnosti B)

 • Mějte produkt zašrubovaný v závitu s přívodem energie
 • Zapněte a vypněte vypínačem produkt třikrát rychle po sobě.
 • Po úspěšném resetu světlo samo několikrát zabliká

  

Aktualizace Firmwaru

Pro dokonalý zážitek s VOCOlinc produkty silně doporučujeme aktualizace firmware kdykoli je k dispozici:

 • otevřete aplikaci LinWise
 • dlouze podržte prst na ikoně vybraného VOCOlinc zařízení
 • vyhledejte "Aktualizace Firmware" (v en. verzi "Firmware update") a zvolte "Aktualizovat" (v en. verzi "Update")

*Pozor, pouze zařízení, která jsou aktuálně v dosahu budou vyžadovat aktualizaci

*Pozor, je důležité nechat aplikaci VOCOlinc běžet, dokud se nedokončí aktualizace. Prosím, neminimalizujte aplikaci, ani ji nezavírejte. 

FAQ - Často kladené dotazy

01. Proč se mi nedaří přidat zařízení do aplikace VOCOlinc?

Pokud aplikace po naskenování instalačního kódu hlásí "Couldn't find the accessory",
Ujistěte se, že všechna vaše zařízení jsou nabita a nachází se ve vaší blízkosti.
Pokud používáte duální síťový router 2,4G/5G, nezapomeňte připojit svůj telefon k 2,4G síti a připojte zařízení znovu.
Ujistěte se, že nastavení routeru je v pořádku a funkční. Zařízení podporuje pouze režim WPA/WPA2-PSK.
Zkontrolujte, že produkt je v režimu párování (stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 10 s).
Zkontrolujte správně zadaný instalační kód. Zvolte v aplikaci ze seznamu příslušný produkt, naskenujte instalační kód (XXX-XX-XXX), který najdete na zařízení, na návodu k použití nebo na vnitřním obalu.

Pokud se po naskenování kódu objeví hláška "Couldn't add VOCOlinc-XXX -XXXXXX",
Zavřete aplikaci.
Restartujte telefon.
Obnovte tovární nastavení produktu.
Zkuste přidat zařízení znova.

Pokud se po naskenování kódu objeví hláška "The setup code is incorrect",
Zkontrolujte prosím znovu, zda je zadaný kód správný, nebo zkuste zadat kód ručně.
Pokud posledních 6 znaků identifikačního kódu nesouhlasí s 6 posledními znaky MAC umístěnými ve spodní části zařízení, prosím nahlaste tento problém na adrese: podpora@vocolinc.cz spolu s 6 posledními znaky kódu.

Pokud aplikace ukazuje "This accessory isn't compatible with your Wi-Fi router.", znamená to, že router pracuje pod síti 5GHz. Připojte prosím telefon k síti 2.4G a přidejte zařízení znova.
Úpravy konfigurace/nastavení routeru způsobí neobnovitelné odpojení zařízení. Po obnovení továrního nastavení zařízení vymažte a přidejte znovu.
Nestabilní síťový signál může způsobit odpojení zařízení. Počkejte zhruba 2 minuty na automatické znovupřipojení.
Pokud žádná z výše uvedených možností problém nevyřeší, vymažte a přidejte zařízení po obnovení továrního nastavení, nebo nás kontaktujte na podpora@vocolinc.cz.

02. Zařízení po obnovení továrního nastavení či odpojení/zapojení funguje, ale občas se od sítě odpojí a nelze jej rozeznat.

Ujistěte se, že Wi-Fi, k níž se připojujete, není přetížena velkým množstvím zařízení a signál není ničím narušen (stěny, kovy, sklo obsahující olovo).
Zkontrolujte, zda máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace VOCOlinc a firmware produktu.
Znovu připojte iOS zařízení k Wi-Fi a ujistěte se, že je signál Wi-Fi dostatečně silný.
Pokud je chyba ve vaší sítí, nechte ji opravit, nebo vyřešte problém s přetížením sítě. Pokud problém přetrvává, zašlete nám snímek nastavení Wi-Fi spolu s podrobnostmi o modelu routeru, pomůžeme vám problém vyřešit.
Zkontrolujte nastavení routeru a zjistěte, zda není omezen počet simultánních připojení.
Restartujte příslušenství HomeKit, nebo ho uveďte do továrního nastavení a poté přidejte HomeKit příslušenství do aplikace VOCOlinc znovu.
Aktualizujte vaši VOCOlinc aplikaci a firmware produktu na nejnovější verzi.

03. Proč se nemohu přihlásit ke svému účtu VOCOlinc?

Systém VOCOlinc rozlišuje velká a malá písmena, zkontrolujte, zda uživatelské jméno a heslo zadáváte správně a stejně jako při registraci.

04. Jakým způsobem lze obnovit připojení zařízení?

Ujistěte se, že váš iPhone/iPad/Android je v blízkosti zařízení. Úpravy konfigurace/nastavení routeru způsobí neobnovitelné odpojení zařízení. Odstraňte ho a po obnovení továrního nastavení přidejte znovu.
Nestabilní síťový signál může způsobit odpojení zařízení. Počkejte asi dvě minuty na automatické opětovné připojení. Pokud se připojení po chvíli neobnoví, vypněte zařízení a znovu jej zapněte. Automaticky se znovu připojí.
Pokud žádná z výše uvedených možností není účinná, vymažte a přidejte zařízení po obnovení továrního nastavení znovu, nebo nás kontaktujte na podpora@vocolinc.cz.

05. Mohu ovládat více VOCOlinc produktů současně?

Ano. Skupinové ovládání nastavíte v sekci "scene" ("scény") nebo "group" ("skupina") v "program" v aplikaci VOCOlinc.

06. Mohu produkty chytrého osvětlení používat spolu s klasickým stmívačem?

Naše chytré žárovky nejsou navrženy pro použití s klasickým stmívačem, produkty mohou být ztlumené/zesílené pouze skrze naši aplikaci.

07. Před vypnutím světla jsem nastavil jas na 0 %. Proč se obnoví jas na 5 % jakmile světlo znovu zapnu?

Tato funkce je přednastavená a značí, že žárovka je v zapnutém stavu.

Systémové požadavky 

 • Mobilní zařízení/tablet s iOS10.3+ nebo Android 4.3+
 • Stabilní síť Wi-Fi 

Právní informace

Apple, iPad, iPad Air, iPhone, and iPod touch jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. HomeKit je ochranná známka společnosti Apple.

Použití loga "Works with Apple HomeKit" znamená, že produkty byly specificky navrženy pro fungování s iPodem, iPhonem, nebo iPadem, respektive výrobce disponuje certifikací pro dodržování standardů značky Apple. Společnost Apple však nezodpovídá za provoz zařízení, nebo soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Ovládání HomeKit příslušenství mimo domov vyžaduje Apple TV s tvOS 10.3 (a vyšší) nebo iPad s iOS 10.3. (a vyšší) nastavený jako domácí centrum.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení