Smluvní podmínky CashBack

 

 

Smluvní podmínky - „CashBack s CZC.cz"

Zřizovatelem této propagační akce - „CashBack s CZC.cz" je společnost Allocacoc s.r.o. a její partneři. Svou účastí v propagační akci (článek 9 "Souhlas") účastníci souhlasí s následujícími Podmínkami účasti.

1. Právní ujednání
Informace o vrácení peněz a účasti v propagační akci se řídí Podmínkami užívání VOCOlinc a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Allocacoc s.r.o., které jsou základem těchto Podmínek účasti. Účastí v propagační akci účastník souhlasí s těmito Podmínkami soutěže. Allocacoc s.r.o. má právo měnit tyto podmínky řádnou komunikací a oznámením. Účastníci jsou povinni přijmout tyto změny.

2. Doba trvání akce a základní parametry
Propagační akce začíná v 00:01 středoevropského času (SEČ) dne 1. 10. 2021 a končí v 23:59 SEČ dne 31.10.2021 ("Propagační období"). Produkty, na které se akce vztahuje (viz akční produkty) je třeba zakoupit u vybraných partnerů v "propagačním období" v "oblasti propagace".

Akce se mohou zúčastnit všechny akční produkty zakoupené u vybraných prodejců v rámci oblasti „Propagace".

Na faktuře / příjmovém dokladu účastníků musí být vždy uvedeno datum uskutečněného nákupu a platná fakturační adresa.

Veškeré akční produkty je třeba zakoupit v období od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 online nebo ve vybraných obchodech.

3. Podmínky účasti
Pracovníci společnosti Allocacoc s.r.o., pracovníci z pobočky a / nebo partnera či spolupracujících společností a agentur, obchodníci, distributoři a jejich zaměstnanci jsou vyloučeni z účasti v propagační akci. Firemní zákazníci jsou rovněž vyjmuti z možnosti účasti na této akci.

Účastníci musí mít bydliště v zemi, ve které se účastní propagační akce.

Účast v propagační akci není podmíněna žádným vstupním poplatkem.

4. Podstata a pravidla účasti
Účastí na této akci mohou účastníci získat bonus ve formě peněžní odměny v měně platné v zemi, ve které se akce realizuje a je uvedená v příloze.

Tato propagace je primárně zaměřena na uživatele SmartHome VOCOlinc.

K účasti v této propagační akci musí účastník s bydlištěm v propagační oblasti zakoupit zúčastněné akční produkty v období konání propagační akce v oblasti propagace u vybraného prodejce. Žádost o zpětné proplacení částky musí být přijata mezi 00:01 ("SEČ) 1. 10. 2021 a 23:59 ("SEČ) 15. 11. 2021 prostřednictvím online formuláře VOCOlinc, který lze najít zde:

https://www.vocolinc.cz/cashback-czc

Formulář je třeba vyplnit úplně a správně, s uvedenými osobními údaji a platné podrobné údaje týkající se bankovního spojení.

Dále musí účastník nahrát platnou fakturu. Osobní informace uvedené na faktuře (jméno, adresa) musí odpovídat informacím uvedených v žádosti o zpětné proplacení částky v online formuláři.

Po ověření všech informací poskytnutých v platné žádosti a schválení žádosti bude účastníkovi převeden finanční bonus na bankovní účet uvedený v žádosti o zpětné proplacení. Tento proces může trvat až 30 pracovních dnů. Pokud se bankovní transfer provedený společností Allocacoc s.r.o. nebo jejím pověřeným zástupcem nezdaří, společnost Allocacoc s.r.o. není povinna provést další pokus.

Pokud by účastník nemohl přijmout peněžní transakci kvůli vnitrostátním nebo mezinárodním zákonům nebo vlivem omezení svých poskytovatelů finančních služeb nebo poskytovatele finančních služeb společnosti Allocacoc s.r.o. nebo jeho autorizovaných zástupců, následovalo by okamžité vyloučení účastníka z účasti na akci. Společnost Allocacoc s.r.o. nebo její autorizovaní zástupci nejsou povinni informovat zákazníka. Peněžní prostředky budou převedeny pouze tehdy, pokud je účastník vlastníkem uvedeného bankovního účtu.

Faktury musí odpovídat místním zákonným požadavkům. Propagační akci nelze kombinovat s jinou propagační akcí společnosti Allocacoc s.r.o..

5. Akční produkty podléhající akci
Pro účast v akci je nutné zakoupit alespoň jeden nový, originální produkt nebo balíček produktů Allocacoc s.r.o. uvedený na seznamu zúčastněných produktů, viz příloha "Propagační produkty". Produkty zapůjčené, pronajaté, vzorky nebo použité výrobky jsou z akce vyloučeny. Dodací list, potvrzení objednávky nebo jakýkoliv dokument o provedení objednávky (při nákupu na internetu) nejsou dostatečným dokladem o koupi.

Výrobky, které porušují pravidla ochrany duševního vlastnictví společnosti Allocacoc s.r.o. nebo jejích přidružených společností, jsou z akce vyloučeny.

Každý účastník má nárok v rámci této akce zaslat pouze jedinou žádost na skupinu výrobků o zpětné proplacení bonusu. Jakékoliv pokusy o opakované nebo duplikované čerpání bonusu v rámci akce mohou vest k diskvalifikaci všech předchozích žádostí účastníka.

V případě vrácení zakoupeného propagačního produktu se automaticky ruší žádost o zpětné proplacení částky. Případné již čerpané částky musí být vráceny společnosti Allocacoc s.r.o., přičemž firma Allocacoc s.r.o. je oprávněna účtovat si manipulační poplatek ve výši 75,00 EUR. Současně také společnost Allocacoc s.r.o. podnikne právní kroky proti podvodným pokusům nebo pokusům o zneužití.

Akci nelze kombinovat s jinou akcí společnosti Allocacoc s.r.o..

Účastník musí zakoupit akční produkt od prodejce v zemi svého trvalého bydliště.

6. Čerpání
Po zaslání žádosti o zpětné proplacení obdrží účastník potvrzovací e-mail. Po úspěšném absolvováním procesu ověření obdrží účastník svůj bonus ve formě peněžní odměny. Proces validace může trvat až 20 pracovních dnů.

V případě chybějícího nebo neplatného dokladu o koupi bude zákazník informován e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou během procesu online registrace. Následně bude mít zákazník sedm (7) dní k zaslání platného dokladu o koupi. Pokud poskytovatel akce neobdrží výše uvedenou dokumentaci do 7 dnů, bude žádost zamítnuta. Je zodpovědností zákazníka pravidelně kontrolovat všechny složky své poštovní schránky, včetně složky SPAM, aby zajistil správné přijetí veškeré komunikace.

Pokud účastník neobdrží hotovost do 90 dnů po registraci, je odpovědností účastníka kontaktovat tým podpory prostřednictvím info@vocolinc.cz, aby mohlo dojít k zahájení prošetřování reklamované záležitosti.

7. Předčasné ukončení
Allocacoc s.r.o. má právo kdykoli předčasně ukončit nebo pozastavit akci, zejména pokud dojde k poruchám či přerušení, podvodům, virům nebo podobným incidentům, nebo pokud bude ovlivněna správa, bezpečnost, spravedlnost, integrita nebo postup propagace. O takovém ukončení akce je společnost Allocacoc s.r.o. povinna řádně informovat nejpozději deset dní předem. Pokud dojde k předčasnému ukončení propagační akce, nemohou být vzneseny jakékoli nároky na vyplacení požadované částky.

8. Ochrana osobních údajů
Poskytnutím osobních údajů, jako jsou jména, adresy apod. společnosti Allocacoc s.r.o. poskytují účastníci souhlas s použitím těchto údajů. Poskytnuté údaje jsou chráněny společností Allocacoc s.r.o. a použité pouze v rámci propagace a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Allocacoc s.r.o.: https://www.vocolinc.cz/o-nakupu/obchodni-podminky

Společnost Allocacoc s.r.o. se zavazuje chránit a respektovat soukromí účastníků. Její snahou je dodržení všech platných zákonů o ochraně soukromí a bezpečnosti osobních informací. Pokud by účastníci chtěli své informace vymazat nebo pokud by měli nějaké dotazy ohledně informací shromážděných společností Allocacoc s.r.o., mohou kontaktovat společnost Allocacoc s.r.o. prostřednictvím info@vocolinc.cz. Žádost bude následně zpracována.

9. Souhlas
Odesláním žádosti prostřednictvím online formuláře účastník potvrzuje, že četl a přijímá tyto Podmínky účasti. Allocacoc s.r.o. má právo kdykoliv změnit nebo upravit tyto Podmínky účasti. V případě, že účastník nebude souhlasit s provedenými změnami, může svou žádost o zpětné proplacení zrušit zasláním mailu na info@vocolinc.cz. Vymáhání zpětného proplacení právní cestou není možné.

Jakékoli nároky na náhradu škody společností Allocacoc s.r.o. či jejích zaměstnanců nebo zástupců v souvislosti s akcí z jakéhokoli právního důvodu jsou omezeny na případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti v rozsahu definovaném zákonem. Podmínky, jakož i samotná účast podléhají místním zákonům. Místo právní působnosti je Česká republika.

 

Příloha č.1

Propagační produkty:

Smart čistička vzduchu VOCOlinc VAP1

    - EAN: 718879809517

    CashBack: 2 500 Kč vč. DPH

Smart zvlhčovač vzduchu MistFlow Humidifier VH1

    - EAN:631851544124

    CashBack: 500 Kč vč. DPH

Smart aroma difuzér VOCOlinc FlowerBud

    - EAN:713440638664

    CashBack: 250 Kč vč. DPH

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení